Thursday, December 22, 2011Moja prva poviedka - "Kovacicky"  - ziskala tretiu cenu casopisu Novy zivot!


Kulpin.net sprava:

"Ceny literárneho časopisu Nový život zdôvodnil šéfredaktor Adam Svetlík. Poznamenal, že „múzy kopali našich spisovateľov“ a taktiež vyjadril uspokojenie aj s väčším počtom tak próz, - až 22 ako aj s počtom básnických cyklov, ktorých tohto roku na súbeh prišlo 14. Komisia v kategórii prózy prvú cenu neudelila a dve druhé získali Svetlana Gašková a Martin Prebudila a dve tretie Janko Takáč a Ružena Kraticová."


 Scan spravy:


Hlas l'udu, čislo 52-4471  
23. 12. 2011.
Správa súbehovej komisie
                                                                                                                                                    
Nový život, čislo 64 - 2012, 1-2
Str. 62


" ... Tretiu cenu komisia udeluje Jankovi Takáčovi za prozu Kovačický, v ktorej tento mladý autor palimpsestovo aktualizuje literárnu legendu o odhalení pseudonýmu Ivan Krasku, pričom svoj príbeh situje do Kovačice z konca 80. rokov minulého storočia. Premyslená koncepcia, ucelená kompozícia a zaujímavý parodicko-groteskný štýl pripomínajúci komiks signalizuje evidentný tvorivý potenciál tohto autora, no na druhej strane zjavná významová plošnosť prozy poukazuje aj na potrebu sústavnejšej autorovej práce so vznikajúcim prozaickým textom ... "


Adam Svetlík

0 Comments:

Post a Comment

<< Home