Wednesday, June 12, 2013

Uverejnené texty - máj 2013 VZLET 5 / 2013

Str: 16   KNIHY:  Ambrose Bierce
Str. 25   ALBUMY:  Hurts - ExileHLAS L'UDU  ročník 70  číslo 21  /4544/

  OBZORY  5 / 348
    25.5. 2013.

Str. 26-27. KNIHY
Propaganda očami historikov (Storočie propagandy. Slovensko v osídlach ideologií, Zostavili: Valerián Bystrický a Jaroslava Roguľová, AEPress, Bratislava, 2005)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home