Sunday, July 24, 2016

Uverejnené texty - jún 2016VZLET 6 / 2016


Str. 23   FILM: High Rise
Str. 24   ALBUMY:  Sputnik - In Between Worlds
Str. 23   KNIHY: Adam Svetlík - Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov

----

OBZORY
Ročník XXXII, číslo 6/2016
Príloha pre kultúru, vedu, umenie a literatúru
KNIHY: Jozef Banáš - Dementy

---Literárny týždenník
Dvojčíslo 23-24 od 15. júna 2016

Poviedka: Najlepší deň

Prvý moj text uverejnený v záhraničí, na Slovensku.---Súťaž v rámci 7. ročníka semináru "Píšeš? Píšem!" o pôvodné dramatické texty- divadelné hry a o filmové scenáre k dokumentárnemu a hranému filmu v Divadle Janka Čemana v Pivnici. Porota pracovala v zložení prof. Ljuboslav Majera (režisér, vysokoškolský pedagóg), Mgr.art. Janko Halupka (dramaturg, umelecký šéf DJGT vo Zvolene) a Mgr.art. Katka Mišíková Hitzingerová, ArtD. (dramatička, režisérka, dramaturgička, pedagóg). Víťazné texty budú realizované v rámci seminára "Píšeš? Píšem! 2016", ktorý sa uskutoční 14. - 21. 8. 2016 v Divadle Janka Čemana v Pivnici.

Získal som diplom za moju drámu Predvečer všetkých svätých.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home