Thursday, August 01, 2013

Uverjnené texty - august 2013
Moja druhá poviedka je uverejnená v časopise Nový život (číslo 7-8, 2013).

Poviedku Návšteva si môžte najsť na strane 27.
Tuná si môžte najsť všetky údaje o mojej próze (dve poviedky a jedna dráma), ako aj stiahnúť krátke úryvky!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home